Download nu de e-brochure ‘het manifest’!

Heel wat bedrijven werken met een missie, visie, een corporate story of bedrijfswaarden. Vaak lijken ze verrassend veel op elkaar, ongeacht de aard van de onderneming. Maar… hoe onderscheid je je nog en hoe laat je je kracht met een bescheiden budget wél maximaal tot zijn recht komen? Met het manifest, dus.
Anno nu kies je voor een authentieke tool die al veel langer meegaat maar actueler is dan ooit: het manifest. Wil je weten wat een manifest is, en hoe je hem gebruikt als startpunt voor al je communicatie – extern en intern – download dan hier de e-brochure.

e-brochure-7107In de e-brochure ‘het manifest’ lees je wat ik versta onder een manifest en hoe je hem optimaal kunt inzetten als fundament voor alle communicatie. Verder ga ik in op het maken van een manifest en natuurlijk krijg je uitleg over de ondersteuning die Alfred Jansen Communicatie exclusief aanbiedt aan bedrijven die met een manifest aan de slag gaan. Het maken van een manifest is een belangrijk en zinvol proces; de voorbereiding en het natraject leveren, zo heeft de ervaring geleerd, veel toegevoegde waarde voor interne bedrijfsprocessen en externe imago- en reputatieverbetering.

Het manifest

In een manifest laat je als onderneming zien wie je bent, waar je voor staat en waar je naartoe gaat. Wat anderen van jou kunnen verwachten en wat je van anderen verwacht. Zie je de link met het begrip ‘authenticiteit’? En met ‘visie’, ‘strategie’, ‘persoonlijkheid’ en ‘content’, de vier pijlers van Authentieke Communicatie?

De manifestsessie

Om bedrijven te ondersteunen bij het maken van een manifest ontwikkelde Alfred Jansen de manifestsessie, een dagprogramma waarbij je met je team een eigen manifest ontwikkelt. De manifestsessie (probeer het uit te spreken zoals ‘manifestatie’, maar dan anders) is er ook voor bescheiden bedrijven en organisaties.

Het personal manifest

Op persoonlijk niveau is er ook veel te zeggen voor de ontwikkeling van een manifest in het kader van je persoonlijke ontwikkeling. Dus is er ook een personal manifest. Wie durft het aan om het CV te vervangen door een personal manifest?

Download hem nu:

Veel meer over het manifest, de manifestsessie en het personal manifest – en de vele voordelen ervan – in de brochure ‘het manifest’, dat je hier downloadt: AJC_manifest_brochure_NL_1206